قاتل استرس شو!

 

استرس یکی از مشکلات جدایی ناپذیر زندگی یه کنکوریه👾

اما آیا واقعا راهی برای رهایی ازش  نیست؟

چطور میتونیم کنترلش کنیم؟

جواب رو بشنویم از زبان سانیار صالحی رتبه 6 کنکور 1401