همه چیز درمورد آزمون های جامع

 

📚منابعم چیا باشه؟چند روز یه بار آزمون بزنم؟

📋کنکور چه سالیو زودتر بزنم؟

🤔اول کنکورهای داخلو بزنم یا خارج؟

🖍️چجوری برنامه ریزی کنم؟

📝آزمون های جامع کدوم موسسات و بزنم؟

⁉️بعد از آزمون زدن ،ادامه روز و چیکار کنم؟

🎙️نیما ابوالحسنی رتبه یک کشوری کنکور 1400تجربی