​ تحلیل ویدیویی فیزیک آزمون‌ ماز

🎥تحلیل ویدیویی آزمون‌ ماز ✅

 

📚درس‌و‌پایه: فیزیک(جامع)

📆تاریخ: ۱تیر۱۴۰۲

👨‍🏫 توسط: امیرحسین اسدی رتبه ۲۸ کنکور