مصاحبه با بهنود کریمی رتبه ۱۰۲

مصاحبه با بهنود کریمی رتبه102 کنکور1402😍

دیر یا زود به این نتیجه میرسی که:مهم‌ترین آیتم کنکور زمانه🕞
همین زمانی که داره مثل برق و باد میگذره...⚡
لطفا قدرشو بدون🎈💛

دانش آموز دکتر رحیم زاده🥉