وسواس درسنامه خوانی‌

بپااا یه وقت انقدری غرق درسنامه نشی‌😃

که از تست زدن غافل بشی🙄

تست زنای قهار همیشه تو کنکور حرف اول رو میزنن😍

بگو ببینم درسنامه چقدر وقتت رو میگیره؟ تایم کافی برای تست زدن میذاری؟

پارسا فتحی رتبه ۲ کنکور ۱۴۰۰

ویدیو: