بررسی کارنامه کنکور دی

 

خب خب نتایج کنکور دی هم که اومدو....

عه عه عه😶

این که همش درصده!

پس تراز و رتبم کو😑

چرا درصدام با چیزی که حساب کرده بودم متفاوته؟؟؟

اگه این سوالا واسه تو هم پیش اومده ویدیو زیر رو از دست نده