بی انگیزگی

سوال شما:

من یه کنکوری هستم که هییییچ انگیزه ای برای مطالعه زیاد ندارم و زود هم خسته میشم🥲
لطفا بگید چیکار کنم؟😭

پاسخ مپ:

ببین دوست من، انگیزه یه عامل درونیه و کسی جز خودت نمی تونه برات ایجادش کنه🙂
اماااا
✅این موارد رو حتما انجام بده:

🟠تعیین هدف
هدفی رو برای خودت مشخص کن و حتما اون رو بنویس و همیشه همراه خود داشته باش✍️

🔵مرور موفقیت‌ها
موفقیت های خودت رو هرچند کوچیک و ناچیز، موقع خستگی به یاد بیار و بخاطر این موفقیت ها خودت رو تشویق کن و تصمیم بگیر که به موفقیت های بزرگتری دست پیدا کنی😎

🟢برنامه‌ریزی درست
اگر از مطالعه توی ساعات طولانی خسته می شی، درس خوندن رو نذار کنار🤯 بلکه برنامتو عوض کن!! برنامت باید در ابتدا طوری باشه که متناسب با ظرفیتت باشه ولی با کیفیت بالا👊