منابع جمع بندی عید و بعد از عید

 

منابع یکی از مهم ترین پله های مسیر صعود تو هستن و لازمه توی هر بازه ای از منابع مناسب استفاده کنی تا نتیجه بگیری😎

البته استفاده از منابع متعدد و بیش از حد نه تنها بهت کمک نمیکنه بلکه تو رو از هدفت دور هم میکنه☹

پس بهت پیشنهاد میکنم ویدیو زیر رو با دقت ببینی😍