مدرسه‌ رتبه ۱ کنکور۱۴۰۰

تو از سطح مدرست راضی هستی️?

بنظرت یه مدرسه‌ی خوب چند درصد روی موفقیت یه کنکوری تاثیر داره؟

نیما ابولحسنی، رتبه ۱ کنکور۱۴۰۰

ویدیو: