معرفی دانشگاه اصفهان

 

 

نوبتی هم باشه نوبت بررسی شهر قشنگ اصفهان و دانشگاه معروفشه. بریم ببینیم دانشگاه اصفهان چه مزایا و چه معایبی داره☺️